EVERYTHING
CHANGES
Всичко се променя - времето, пространството,
физиката, тялото, цялото. И усмивките, лицата, формите.
Време е за новото, друго даже ще е логото.
DELICIOUS става VIVADERMA.
CHANGES
EVERYTHING
Всичко се променя - времето, пространството,
физиката, тялото, цялото. И усмивките, лицата, формите.
Време е за новото, друго даже ще е логото.
DELICIOUS става VIVADERMA.
поръчков софтуер,бизнес софтуер